Организациона структура


Правилником о систематизацији послова и радних задатака, систематизовано је 67 радних места. Предузеће тренутно има 55 радника.

Информације