О нама


Јавно предузеће Ибар Зубин Поток, основано је 2002. године, на делу постојећег хидросистема „Ибар-Лепенац“ одлуком Владе Републике Србије.

Правни положај и статус предузећа регулисан је Актом о оснивању и Статутом.

Мисија


Одређена је одлуком о оснивању јавног предузећа, а то је обављање делатности за задовољавање потреба грађана.

Визија


Развој предузећа може се кретати у оквиру техничко – технолошког напретка у области делатности рада и ефикаснијег обављања истих.

Циљеви


ЈП "Ибар" обавља делатности у оквиру својих могућности, а у циљу максималног задовољења потребе грађана.